top of page

ทุกเรื่องราวของการท่องเที่ยว

โดย Signature Travel Asia

Review ทริปประทับใจ

แนะนำทัวร์น่าสนใจ

ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว

แนะนำโปรโมชั่น

ไทย-เมียนมาร์ ยกเว้นวีซ่า เริ่ม 11 สิงหาคม 2558!

เป็นที่แน่ชัดเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานนี้ สำหรับข้อตกลงร่วมกันในการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเมียนมาร์สำหรับชาวไทย และการเข้าประเทศไทยสำหรับชาวเมียนมาร์ โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 11 สิงหาคม 2558

หลังจากการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-เมียนมาร์ ครั้งที่ 8 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวานนี้ (28 กรกฎาคม 2558) มีการร่วมลงนามในความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาแก่ผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบิน สามารถพำนักได้ 14 วัน โดยจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 11 สิงหาคม 2558

โดยการยกเว้นวีซ่านี้ มีผลกับการเดินทางทางอากาศเท่านั้น ประกอบไปด้วยด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินนานาชาติของเมียนมาร์ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินย่างกุ้ง สนามบินมัณฑะเลย์ สนามบินเนปิดอ

มีผลในทางกลับกันเช่นกัน ผู้ถือหนังสือเดินทางเมียนมาร์สามารถเข้าประเทศไทยทางอากาศ ทั้ง 23 สนามบินในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า 14 วัน

การผ่านแดนทางบกยังจำเป็นต้องมีวีซ่า!

เมียนมาร์จึงกลายมาเป็นอีกประเทศที่ชาวไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องใช้วีซ่า

ส่วนประเทศไทย ก็เป็นประเทศที่ 7 ในอาเซียน ที่ชาวเมียนมาร์สามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า โดยก่อนหน้านี้ มี บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-เมียนมาร์ ครั้งที่ 8 ที่จังหวัดเชียงใหม่

Comments


Writters

เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยผู้บริหาร Signature Travel Asia

Popular

Category

Search by tag

No tags yet.

แบ่งปันบทความ

bottom of page