top of page
Filter by Destination
อินเดีย

3 วัน 2 คืน

India

อินเดียใต้ แจ่มใส

4 วัน 3 คืน

India

ดินแดนสีทอง อบอวลไปด้วยพลังแห่งศรัทธา สัมผัสความน่าทึ่งแห่ง 3 บูชาสถานสูงสุดของเมียนมาร์ ชเวดากอง พระธาตุมุเตา และพระธาตุอินทร์แขวน พร้อมเจาะลึกนครย่างกุ้ง เมืองที่เข้มข้นไปด้วยความหลากหลายของอารยะธรรม

3 วัน 2 คืน

Myanmar

หงสาวดีหรือพะโค ตำนานแห่งเมืองมอญ ดินแดนสีทองอันเปี่ยมศรัทธา และนครย่างกุ้ง เมืองที่เข้มข้นไปด้วยความหลากหลายของอารยะธรรม

2 วัน 1 คืน

Myanmar

นครย่างกุ้ง เมืองที่เข้มข้นไปด้วยความหลากหลายของอารยะธรรม มากมายไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญของชาวพุทธ ท่านสามารถเดินทางเที่ยวย่างกุ้งแบบไปเช้า เย็นกลับจากกรุงเทพ

1 วัน

Myanmar

bottom of page