top of page

CAMBODIA

ทัวร์กัมพูชา (เขมร) | รายการทัวร์กลุ่มส่วนตัว

กัมพูชาทำให้โลกแปลกใจด้วยประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ อารยะธรรมเขมรถือกำเนิดและครอบครองอณาเขตส่วนใหญ่ของภูมิภาคอาเซียน ผ่านวัฒนธรรมประเพณี ภาษา  สถาปัตยกรรมและศาสนา  สิ่งที่ภูมิภาคนี้จะมีได้ ถูกจับรวมกันอยู่ในประเทศเล็กๆแห่งนี้

 

“เสมือนมีเวทมนต์ที่สามารถสะกดผู้มาเยือน”

ไฮไลท์อังกอร์ นครวัด นครธม (1 day pass)

3 วัน 2 คืน

ย้อนเวลาสู่อณาจักรที่สูญหาย พาท่านชมไฮไลท์เมืองพระนคร นครวัด หนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครธม ปราสาทตาพรมและล่องเรือที่โตนเลสาป

วันที่ 1 I สนามบินเสียมเรียบ - เสียมเรียบ 

วันที่ 2 I เสียมเรียบ - อังกอร์ - นครธม - ตาพรม - นครวัด - พนมบาเค็ง

วันที่ 3 I เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - สนามบินเสียมเรียบ

ไฮไลท์อังกอร์ นครวัด นครธม (3 days pass)

3 วัน 2 คืน

ย้อนเวลาสู่อณาจักรที่สูญหาย พาท่านชมไฮไลท์เมืองพระนคร นครวัด หนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครธม ปราสาทตาพรม ปราสาทบันทายศรี และปราสาทแปรรูปยามพระอาทิตย์ตกดิน รวมทั้งล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวโตนเลสาบ

วันที่ 1 I สนามบินเสียมเรียบ - เสียมเรียบ - อังกอร์ - นครวัด - พนมบาเค็ง

วันที่ 2 I เสียมเรียบ - อังกอร์ - นครธม - ตาพรม - บันทายศรี - ปราสาทแปรรูป

วันที่ 3 I เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - สนามบินเสียมเรียบ

พนมเปญ และเสียมเรียบ

3 วัน 2 คืน

เที่ยวชมพนมเปญ เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สวยงามด้วยศิลปะผสมผสานแห่งโลกตะวันออกและตะวันตก และเดินทางสู่เสียมเรียบ ย้อนเวลาสู่อณาจักรที่สูญหาย พาท่านชมไฮไลท์เมืองพระนคร และนครวัด หนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

วันที่ 1 I สนามบินพนมเปญ - พนมเปญ - พระราชวัง - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - ตลาดรัซเซีย

วันที่ 2 I พนมเปญ - เที่ยวบินภายในประเทศ - เสียมเรียบ - อังกอร์ - นครธม - พนมบาเค็ง

วันที่ 3 I อังกอร์ - บันทายศรี - นครวัด - ตาพรม - สนามบินเสียมเรียบ

เจาะลึกอังกอร์ นครวัด นครธม

4 วัน 3 คืน

ย้อนเวลาสู่อณาจักรที่สูญหาย พาท่านเจาะลึกเมืองพระนคร นครวัด หนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครธม ปราสาทตาพรม ปราสาทบันทายศรี และปราสาทในวงรอบใหญ่ Le Grand Circuit ที่น่าตื่นเต้น รวมทั้งล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวโตนเลสาบ

วันที่ 1 I สนามบินเสียมเรียบ - เสียมเรียบ - อังกอร์ - นครวัด - พนมบาเค็ง

วันที่ 2 I เสียมเรียบ - อังกอร์ - นครธม - ตาพรม - บันทายศรี - ปราสาทแปรรูป

วันที่ 3 I เสียมเรียบ - อังกอร์วงรอบใหญ่ Le Grand Circuit

วันที่ 4 I เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - สนามบินเสียมเรียบ

เจาะลึกอังกอร์ บึงมาลา เกาะแกร์

5 วัน 4 คืน

พาท่านเจาะลึกอังกอร์อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด! ชมเมืองพระนคร นครวัด นครธม บันทายศรี ตาพรม ปราสาทในวงรอบใหญ่ และออกเดินทางสำรวจกลุ่มปราสาทรอบนอกที่อยู่ไกลออกไปที่บึงมาลาและเกาะแกร์ อีกหนึ่งอดีตราชธานีเก่าแก่ที่ยิ่งใหญ่

วันที่ 1 I สนามบินเสียมเรียบ - เสียมเรียบ - อังกอร์ - นครวัด - พนมบาเค็ง

วันที่ 2 I เสียมเรียบ - อังกอร์ - นครธม - ตาพรม - บันทายศรี - ปราสาทแปรรูป

วันที่ 3 I เสียมเรียบ - อังกอร์วงรอบใหญ่ Le Grand Circuit

วันที่ 4 I เสียมเรียบ - บึงมาลา - เกาะแกร์

วันที่ 5 I เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - สนามบินเสียมเรียบ

Please reload

เราบริการจัดทัวร์ทุกเส้นทางทั่วประเทศ ทุกรูปแบบ และทุกขนาดกลุ่ม

มีไอเดียสำหรับการเดินทางแล้วใช่ไหม? ออกแบบจัดทำรายการทัวร์ของคุณได้ที่นี่เลย!

หรือติดต่อ พูดคุยกับเราได้ที่

มี @ ด้วยนะครับ

bottom of page