top of page

CAMBODIA

ทัวร์กัมพูชา (เขมร) | รายการทัวร์กลุ่มส่วนตัว

กัมพูชาทำให้โลกแปลกใจด้วยประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ อารยะธรรมเขมรถือกำเนิดและครอบครองอณาเขตส่วนใหญ่ของภูมิภาคอาเซียน ผ่านวัฒนธรรมประเพณี ภาษา  สถาปัตยกรรมและศาสนา  สิ่งที่ภูมิภาคนี้จะมีได้ ถูกจับรวมกันอยู่ในประเทศเล็กๆแห่งนี้

 

“เสมือนมีเวทมนต์ที่สามารถสะกดผู้มาเยือน”

ไฮไลท์อังกอร์ นครวัด นครธม

ไฮไลท์อังกอร์ นครวัด นครธม

3 วัน 2 คืน

ย้อนเวลาสู่อณาจักรที่สูญหาย พาท่านชมไฮไลท์เมืองพระนคร นครวัด หนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครธม ปราสาทตาพรมและล่องเรือที่โตนเลสาป

วันที่ 1 I สนามบินเสียมเรียบ - เสียมเรียบ
วันที่ 2 I เสียมเรียบ - อังกอร์ - นครธม - ตาพรม - นครวัด - พนมบาเค็ง
วันที่ 3 I เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - สนามบินเสียมเรียบ


พนมเปญ และเสียมเรียบ


พนมเปญ และเสียมเรียบ

3 วัน 2 คืน

เที่ยวชมพนมเปญ เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สวยงามด้วยศิลปะผสมผสานแห่งโลกตะวันออกและตะวันตก และเดินทางสู่เสียมเรียบ ย้อนเวลาสู่อาณาจักรที่สูญหาย พาท่านชมไฮไลท์เมืองพระนคร และนครวัด หนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

วันที่ 1 I สนามบินพนมเปญ - พนมเปญ - พระราชวัง - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - ตลาดรัซเซีย
วันที่ 2 I พนมเปญ - เที่ยวบินภายในประเทศ - เสียมเรียบ - อังกอร์ - นครธม - พนมบาเค็ง
วันที่ 3 I อังกอร์ - บันทายศรี - นครวัด - ตาพรม - สนามบินเสียมเรียบ

เจาะลึกอังกอร์ นครวัด นครธม

เจาะลึกอังกอร์ นครวัด นครธม

4 วัน 3 คืน

ย้อนเวลาสู่อาณาจักรที่สูญหาย พาท่านเจาะลึกเมืองพระนคร นครวัด หนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครธม ปราสาทตาพรม ปราสาทบันทายศรี และปราสาทในวงรอบใหญ่ Le Grand Circuit ที่น่าตื่นเต้น รวมทั้งล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวโตนเลสาบ

วันที่ 1 I สนามบินเสียมเรียบ - เสียมเรียบ - อังกอร์ - นครวัด - พนมบาเค็ง
วันที่ 2 I เสียมเรียบ - อังกอร์ - นครธม - ตาพรม - บันทายศรี - ปราสาทแปรรูป
วันที่ 3 I เสียมเรียบ - อังกอร์วงรอบใหญ่ Le Grand Circuit
วันที่ 4 I เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - สนามบินเสียมเรียบ


เจาะลึกอังกอร์ บึงมาลา เกาะแกร์


เจาะลึกอังกอร์ บึงมาลา เกาะแกร์

5 วัน 4 คืน

พาท่านเจาะลึกอังกอร์อย่างสมบูรณ์แบบ! ชมเมืองพระนคร นครวัด นครธม บันทายศรี ตาพรม ปราสาทในวงรอบใหญ่ และออกเดินทางสำรวจกลุ่มปราสาทรอบนอกที่อยู่ไกลออกไปที่ พนมกุเลน บึงมาลาและเกาะแกร์ อีกหนึ่งอดีตราชธานีเก่าแก่ที่ยิ่งใหญ่

วันที่ 1 I สนามบินเสียมเรียบ - เสียมเรียบ - อังกอร์ - นครวัด - พนมบาเค็ง
วันที่ 2 I เสียมเรียบ - อังกอร์ - นครธม - ตาพรม - บันทายศรี - ปราสาทแปรรูป
วันที่ 3 I เสียมเรียบ - อังกอร์วงรอบใหญ่ Le Grand Circuit - ปราสาทพระขรรค์ - พนมกุเลน
วันที่ 4 I เสียมเรียบ - บึงมาลา - เกาะแกร์
วันที่ 5 I เสียมเรียบ - กลุ่มปราสาทเรอลั๊วะ หรือเมืองหริลาลัย - โตนเลสาบ - สนามบินเสียมเรียบ

เจาะลึกอังกอร์ บึงมาลา เกาะแกร์

เจาะลึกอังกอร์ บึงมาลา เกาะแกร์

6 วัน 5 คืน

พาท่านเจาะลึกอังกอร์อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด! ชมเมืองพระนคร นครวัด นครธม บันทายศรี ตาพรม ปราสาทในวงรอบใหญ่ และออกเดินทางสำรวจกลุ่มปราสาทรอบนอกที่อยู่ไกลออกไปที่ พนมกุเลน บึงมาลา เกาะแกร์ อีกหนึ่งอดีตราชธานีเก่าแก่ที่ยิ่งใหญ่ รวมทั้งอีกหนึ่งเมืองป้อมปราการรอบนอก บันทายฉมาร์

วันที่ 1 I สนามบินเสียมเรียบ - เสียมเรียบ - อังกอร์ - นครวัด - พนมบาเค็ง
วันที่ 2 I เสียมเรียบ - อังกอร์ - นครธม - ตาพรม - บันทายศรี - ปราสาทแปรรูป
วันที่ 3 I เสียมเรียบ - อังกอร์วงรอบใหญ่ Le Grand Circuit - ปราสาทพระขรรค์ - พนมกุเลน
วันที่ 4 I เสียมเรียบ - บึงมาลา - เกาะแกร์
วันที่ 5 I เสียมเรียบ - บันทายฉมาร์
วันที่ 6 I เสียมเรียบ - กลุ่มปราสาทเรอลั๊วะ หรือเมืองหริลาลัย - โตนเลสาบ - สนามบินเสียมเรียบ

ไฮไลท์อังกอร์ ทางรถ (จากอรัญประเทศ)

ไฮไลท์อังกอร์ ทางรถ (จากอรัญประเทศ)

3 วัน 2 คืน

ย้อนเวลาสู่อณาจักรที่สูญหาย พาท่านชมไฮไลท์เมืองพระนคร นครวัด ปราสาทตาพรม บันทายศรี และล่องเรือที่โตนเลสาบ เดินทางสะดวกสบายโดยรถยนต์จากด่านอรัญประเทศ/ปอยเปต

วันที่ 1 I อรัญประเทศ/ปอยเปต - เสียมเรียบ
วันที่ 2 I เสียมเรียบ - อังกอร์ - นครวัด - นครธม - ประตูทิศใต้นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทบาปวน - พระราชวังพิมานอากาศ - ลานช้าง - ลานพระเจ้าขี้เรื้อน - ปราสาทตาพรม - บันทายศรี
วันที่ 3 I เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - ปอยเปต/อรัญประเทศ

เราบริการจัดทัวร์ทุกเส้นทางทั่วประเทศ ทุกรูปแบบ และทุกขนาดกลุ่ม

มีไอเดียสำหรับการเดินทางแล้วใช่ไหม? ออกแบบจัดทำรายการทัวร์ของคุณได้ที่นี่เลย!

หรือติดต่อ พูดคุยกับเราได้ที่

มี @ ด้วยนะครับ

bottom of page