top of page

ย่างกุ้งและหงสาวดี

2 วัน 1 คืน

003

หงสาวดีหรือพะโค ตำนานแห่งเมืองมอญ ดินแดนสีทองอันเปี่ยมศรัทธา และนครย่างกุ้ง เมืองที่เข้มข้นไปด้วยความหลากหลายของอารยะธรรม

รายการโดยย่อ

วันที่ 1 | สนามบินย่างกุ้ง - หงสาวดี - ย่างกุ้ง
วันที่ 2 | ย่างกุ้ง - สนามบินย่างกุ้ง

ราคาทัวร์

ราคาทัวร์ส่วนตัว จะแตกต่างกันตามรายละเอียดในแต่ละทริป เช่น จำนวนผู้เดินทาง วันที่เดินทาง จำนวนวันเดินทาง โปรแกรม/กิจกรรม และอื่นๆ

จองทัวร์ สอบถาม แนะนำเส้นทาง จัดทำรายการและราคา กรุณาติดต่อ

รายการทัวร์อย่างละเอียด

รายละเอียดทัวร์อย่างละเอียด กรุณาติดต่อ

089-4974171

Line ID: @signaturetravel (มี @ ด้วยนะครับ)

bottom of page