top of page

มัณฑะเลย์และพุกาม

3 วัน 2 คืน

005

มัณฑะเลย์ ราชอาณาจักรสุดท้ายของพม่า ศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมของชาวพม่าและพุกาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ปฐมบทแห่งชนชาวพม่า อารยะธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งนึงในคาบสมุทรอินโดจีน ดินแดนแห่ง 4,000 เจดีย์

รายการโดยย่อ

วันที่ 1 | สนามบินมัณฑะเลย์ - มัณฑะเลย์
วันที่ 2 | มัณฑะเลย์ - พุกาม (เครื่องบินภายในประเทศ)
วันที่ 3 | พุกาม - มัณฑะเลย์ - อมราปุระ - สนามบินมัณฑะเลย์ (เครื่องบินภายในประเทศ)

ราคาทัวร์

ราคาทัวร์ส่วนตัว จะแตกต่างกันตามรายละเอียดในแต่ละทริป เช่น จำนวนผู้เดินทาง วันที่เดินทาง จำนวนวันเดินทาง โปรแกรม/กิจกรรม และอื่นๆ

จองทัวร์ สอบถาม แนะนำเส้นทาง จัดทำรายการและราคา กรุณาติดต่อ

รายการทัวร์อย่างละเอียด

รายละเอียดทัวร์อย่างละเอียด กรุณาติดต่อ

089-4974171

Line ID: @signaturetravel (มี @ ด้วยนะครับ)

bottom of page