top of page

พม่าและ 5 บูชาสถานสูงสุด

6 วัน 5 คืน

008

ดินแดนสีทองอันซึ่งอบอวลไปด้วยพลังแห่งศรัทธา สัมผัสความน่าทึ่งแห่ง 5 บูชาสถานสูงสุดของเมียนมาร์ มหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา และพระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวซิกอง และพระมหามุนี

รายการโดยย่อ

วันที่ 1 | สนามบินย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2 | พระธาตุอินทร์แขวน - ย่างกุ้ง
วันที่ 3 | ย่างกุ้ง
วันที่ 4 | ย่างกุ้ง - สนามบินย่างกุ้ง - พุกาม (เครื่องบินภายในประเทศ)
วันที่ 5 | พุกาม - มัณฑะเลย์ (เครื่องบินภายในประเทศ)
วันที่ 6 | มัณฑะเลย์ - สนามบินมัณฑะเลย์

ราคาทัวร์

ราคาทัวร์ส่วนตัว จะแตกต่างกันตามรายละเอียดในแต่ละทริป เช่น จำนวนผู้เดินทาง วันที่เดินทาง จำนวนวันเดินทาง โปรแกรม/กิจกรรม และอื่นๆ

จองทัวร์ สอบถาม แนะนำเส้นทาง จัดทำรายการและราคา กรุณาติดต่อ

รายการทัวร์อย่างละเอียด

รายละเอียดทัวร์อย่างละเอียด กรุณาติดต่อ

089-4974171

Line ID: @signaturetravel (มี @ ด้วยนะครับ)

bottom of page