top of page

มรัคอูและรัฐยะไข่ อาณาจักรที่สาปสูญ

7 วัน 6 คืน

011

ตะวันตกของเมียนมาร์ บ้านของชาวยะไข่ ดินแดนลับแลที่ยากที่จะเข้าใจและไม่สามารถอธิบายถึง ด้วยภูมิประเทศที่เข้าถึงได้ยาก ทำให้วัฒนธรรมและวิถีดั้งเดิมที่สืบทอดยาวนานนับหลายศตวรรษ ณ ที่แห่งนี้ ยังดำเนินต่อไปอย่างมีชีวิตชีวา และไม่เคยเปลี่ยนแปลง

รายการโดยย่อ

วันที่ 1 | สนามบินย่างกุ้ง - ซิตตเว (เครื่องบินภายในประเทศ)
วันที่ 2 | ซิตตเว – มรัคอู
วันที่ 3 | มรัคอู และอณาจักรที่สาปสูญ
วันที่ 4 | มรัคอู – หมู่บ้านชาวชินผู้สักใบหน้า
วันที่ 5 | มรัคอู– มหามุนี – เวสาลี – มรัคอู
วันที่ 6 | มรัคอู – ซิตตเว
วันที่ 7 | ซิตตเว – ย่างกุ้ง - สนามบินย่างกุ้ง (เครื่องบินภายในประเทศ)

ราคาทัวร์

ราคาทัวร์ส่วนตัว จะแตกต่างกันตามรายละเอียดในแต่ละทริป เช่น จำนวนผู้เดินทาง วันที่เดินทาง จำนวนวันเดินทาง โปรแกรม/กิจกรรม และอื่นๆ

จองทัวร์ สอบถาม แนะนำเส้นทาง จัดทำรายการและราคา กรุณาติดต่อ

รายการทัวร์อย่างละเอียด

รายละเอียดทัวร์อย่างละเอียด กรุณาติดต่อ

089-4974171

Line ID: @signaturetravel (มี @ ด้วยนะครับ)

bottom of page