top of page

ไฮไลท์อังกอร์ นครวัด นครธม

3 วัน 2 คืน

013

ย้อนเวลาสู่อณาจักรที่สูญหาย พาท่านชมไฮไลท์เมืองพระนคร นครวัด หนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครธม ปราสาทตาพรมและล่องเรือที่โตนเลสาป

รายการโดยย่อ

วันที่ 1 I สนามบินเสียมเรียบ - เสียมเรียบ
วันที่ 2 I เสียมเรียบ - อังกอร์ - นครธม - ตาพรม - นครวัด - พนมบาเค็ง
วันที่ 3 I เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - สนามบินเสียมเรียบ

ราคาทัวร์

ราคาทัวร์ส่วนตัว จะแตกต่างกันตามรายละเอียดในแต่ละทริป เช่น จำนวนผู้เดินทาง วันที่เดินทาง จำนวนวันเดินทาง โปรแกรม/กิจกรรม และอื่นๆ

จองทัวร์ สอบถาม แนะนำเส้นทาง จัดทำรายการและราคา กรุณาติดต่อ

รายการทัวร์อย่างละเอียด

รายละเอียดทัวร์อย่างละเอียด กรุณาติดต่อ

089-4974171

Line ID: @signaturetravel (มี @ ด้วยนะครับ)

bottom of page