top of page

เจาะลึกอังกอร์ นครวัด นครธม

4 วัน 3 คืน

015

ย้อนเวลาสู่อาณาจักรที่สูญหาย พาท่านเจาะลึกเมืองพระนคร นครวัด หนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครธม ปราสาทตาพรม ปราสาทบันทายศรี และปราสาทในวงรอบใหญ่ Le Grand Circuit ที่น่าตื่นเต้น รวมทั้งล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวโตนเลสาบ

รายการโดยย่อ

วันที่ 1 I สนามบินเสียมเรียบ - เสียมเรียบ - อังกอร์ - นครวัด - พนมบาเค็ง
วันที่ 2 I เสียมเรียบ - อังกอร์ - นครธม - ตาพรม - บันทายศรี - ปราสาทแปรรูป
วันที่ 3 I เสียมเรียบ - อังกอร์วงรอบใหญ่ Le Grand Circuit
วันที่ 4 I เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - สนามบินเสียมเรียบ

ราคาทัวร์

ราคาทัวร์ส่วนตัว จะแตกต่างกันตามรายละเอียดในแต่ละทริป เช่น จำนวนผู้เดินทาง วันที่เดินทาง จำนวนวันเดินทาง โปรแกรม/กิจกรรม และอื่นๆ

รายการทัวร์อย่างละเอียด

รายละเอียดทัวร์อย่างละเอียด กรุณาติดต่อ

089-4974171

Line ID: @signaturetravel (มี @ ด้วยนะครับ)

bottom of page