top of page

สามเหลี่ยมทองคำ เดลี อัครา ชัยปุระและ ฟเตหปุระสีกรี

5 วัน 4 คืน

023

ครบถ้วนกับ 3 เมืองสำคัญของอินเดีย อันมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากมาย เมืองเก่าแก่แห่งเดลี นครสีชมพูชัยปุระ และทัชมาฮาลแห่งอัครา และฟเตหปุระสีกรี

รายการโดยย่อ

วันที่ 1 | สนามบินเดลี/เดลี - เดลี
วันที่ 2 | เดลี - อัครา - ทัชมาฮาล
วันที่ 3 | อัครา - เมืองฟเตหปุระสีกรี - ชัยปุระ นครสีชมพู
วันที่ 4 | ชัยปุระ
วันที่ 5 | ชัยปุระ - เดลี/สนามบินเดลี

ราคาทัวร์

ราคาทัวร์ส่วนตัว จะแตกต่างกันตามรายละเอียดในแต่ละทริป เช่น จำนวนผู้เดินทาง วันที่เดินทาง จำนวนวันเดินทาง โปรแกรม/กิจกรรม และอื่นๆ

จองทัวร์ สอบถาม แนะนำเส้นทาง จัดทำรายการและราคา กรุณาติดต่อ

รายการทัวร์อย่างละเอียด

รายละเอียดทัวร์อย่างละเอียด กรุณาติดต่อ

089-4974171

Line ID: @signaturetravel (มี @ ด้วยนะครับ)

bottom of page