top of page

ราชสถาน คลาสสิคทัวร์

8 วัน 7 คืน

026

พาท่านสำรวจแคว้นราชสถานแบบเต็มอิ่มครบถ้วน นครสีชมพูชัยปุระ นครสีทองกลางทะเลทราย จัยซัลแมร์ นครสีฟ้าโชธปุระ และนครสีขาวกลางทะเลสาบ อุทัยปุระ

รายการโดยย่อ

วันที่ 1 | สนามบินชัยปุระ - เมืองชัยปุระ นครสีชมพู
วันที่ 2 | ชัยปุระ - พิกาเนร์ (ไบคาเนอร์)
วันที่ 3 | พิกาเนร์ - จัยซัลแมร์ (ไจซัลเมร์) นครสีทอง กลางทะเลทราย
วันที่ 4 | จัยซัลแมร์
วันที่ 5 | จัยซัลแมร์ - โชธปุระ (จ๊อดปูร์) นครสีฟ้า
วันที่ 6 | โชธปุระ - อุทัยปุระ (อุไดปูร์) นครสีขาว กลางทะเลสาบ
วันที่ 7 | อุทัยปุระ
วันที่ 8 | อุทัยปุระ - สนามบินอุทัยปุระ

ราคาทัวร์

ราคาทัวร์ส่วนตัว จะแตกต่างกันตามรายละเอียดในแต่ละทริป เช่น จำนวนผู้เดินทาง วันที่เดินทาง จำนวนวันเดินทาง โปรแกรม/กิจกรรม และอื่นๆ

จองทัวร์ สอบถาม แนะนำเส้นทาง จัดทำรายการและราคา กรุณาติดต่อ

รายการทัวร์อย่างละเอียด

รายละเอียดทัวร์อย่างละเอียด กรุณาติดต่อ

089-4974171

Line ID: @signaturetravel (มี @ ด้วยนะครับ)

bottom of page