top of page

ไฮไลท์อังกอร์ ทางรถ (จากอรัญประเทศ)

3 วัน 2 คืน

030

ย้อนเวลาสู่อณาจักรที่สูญหาย พาท่านชมไฮไลท์เมืองพระนคร นครวัด ปราสาทตาพรม บันทายศรี และล่องเรือที่โตนเลสาบ เดินทางสะดวกสบายโดยรถยนต์จากด่านอรัญประเทศ/ปอยเปต

รายการโดยย่อ

วันที่ 1 I อรัญประเทศ/ปอยเปต - เสียมเรียบ
วันที่ 2 I เสียมเรียบ - อังกอร์ - นครวัด - นครธม - ประตูทิศใต้นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทบาปวน - พระราชวังพิมานอากาศ - ลานช้าง - ลานพระเจ้าขี้เรื้อน - ปราสาทตาพรม - บันทายศรี
วันที่ 3 I เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - ปอยเปต/อรัญประเทศ

ราคาทัวร์

ราคาต่อท่าน สำหรับกลุ่ม 2 ท่าน : 13,900 บาท
ราคาต่อท่าน สำหรับกลุ่ม 3 ท่าน : 11,900 บาท
ราคาต่อท่าน สำหรับกลุ่ม 4 ท่าน : 10,200 บาท
ราคาต่อท่าน สำหรับกลุ่ม 5-7 ท่าน : 9,100 บาท
ราคาต่อท่าน สำหรับกลุ่ม 8-9 ท่าน : 8,600 บาท
ราคาต่อท่าน สำหรับกลุ่ม 10-12 ท่าน : 7,800 บาท

ทัวร์ส่วนตัวเต็มรูปแบบ เดินทางได้ทุกวันและเวลาตามต้องการ สามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนรายการได้ตามเหมาะสม

ราคารวม :
- ที่พัก พร้อมอาหารเช้า ในโรงแรมระดับ 4 ดาว
- รายการนำเที่ยว ตามเส้นทางที่ระบุ
- เดินทางโดยรถส่วนตัวปรับอากาศพร้อมพนักงานขับตลอดรายการ
- รับและส่งจากด่านชายแดน ปอยเปต/อรัญประเทศ
- มัคคุเทศก์ส่วนตัว ภาษาไทย
- รวมค่าเข้า Angkor Pass (ราคา 37$)
- เรือส่วนตัวเหมาลำ ล่องทะเลสาบโตนเลสาบ

ราคาไม่รวม :
- การเดินทางไปจุดนัดพบที่ด่านชายแดนปอยเปต/อรัญประเทศ
- วีซ่าประเทศกัมพูชา (ชาวไทยไม่จำเป็นต้องทำวีซ่า)
- มื้ออาหารกลางวัน เย็น (ไกด์สามารถแนะนำร้านได้ตามต้องการ)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ บริการซักเสื้อผ้า
- ทิปสำหรับมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก
เช่น การขึ้นราคาค่าเข้า Angkor การแปรผันของสกุลเงิน เป็นต้น

หากต้องการตัวเลือกโรงแรมอื่นๆ ปรับเปลี่ยนเส้นทาง จำนวนวันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

รายการทัวร์อย่างละเอียด

วันที่ 1 I อรัญประเทศ/ปอยเปต - เสียมเรียบ หลังจากพิธีการผ่านแดนเข้าสู่กัมพูชาที่เมืองปอยเปต ต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยมัคคุเทศก์ กัมพูชาทำให้โลกแปลกใจด้วยประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ อารยะธรรมเขมรถือกำเนิดและครอบครองอาณาเขตส่วนใหญ่ของภูมิภาคอาเซียนผ่านวัฒนธรรมประเพณี ภาษา สถาปัตยกรรมและศาสนา เท่าที่สิ่งที่ภูมิภาคนี้จะมีได้ ถูกจับรวมกันอยู่ในประเทศเล็กๆ แห่งนี้ “เสมือนมีเวทมนต์ที่สามารถสะกดผู้มาเยือน” เดินทางโดยรถส่วนตัวสู่เมืองเสียบเรียบ ใช้เวลาเพียง 2.5 ชั่วโมง พบกับเมืองเล็กอันมีเสน่ห์จากสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสานกับเขมรอย่างลงตัว พาท่านเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบ ตลาดเก่า และ Pub Street วันที่ 2 I เสียมเรียบ - อังกอร์ - นครวัด - นครธม - ตาพรม - บันทายศรี นำท่านสำรวจเมืองพระนคร อาณาจักรที่ปรากฏเมื่อหลายร้อยปีก่อน หัวใจแห่งความรุ่งเรืองของชาวเขมร ปราสาทที่สวยงามนับไม่ถ้วนตั้งเรียงรายอยู่อย่างไร้กาลเวลาจากยุคแห่งอังกอร์ เดินทางสู่นครวัด อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาและหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทเขมรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญสูงสุดในเมืองพระนคร ถูกสร้างในต้นคริสศตวรรษที่ 12 มีโครงสร้างจำลองเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นศูนย์กลางจักรวาลตามคติฮินดู ที่อยู่ของเหล่าเทวะ ภาพหินสลักนูนต่ำอันวิจิตรในเกือบทุกตารางนิ้วบรรยายถึงความเชื่อ ตำนานฮินดูโบราณ วรรณคดีเรื่องรามายณะและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของเมืองพระนคร จากทางเข้าประตูฝั่งทิศตะวันตก เดินข้ามคูน้ำที่ล้อมรอบตามแบบมหาสมุทรบนสวรรค์ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ ผ่านกำแพงชั้นนอกรอบปราสาทที่มีความยาวกว่า 1.5 กิโลเมตร เข้าสู่ตัวปราสาทและชมระเบียงแต่ละชั้น พาท่านชมรูปแกะสลักของเทวดากับอสูรกวนเกษียรสมุทรด้วยเขาพระสุเมรุอันมีชื่อเสียงที่สุดของปราสาท และรูปแกะสลักนางอัปสร 1,635 นาง ที่ทั้งหมดแต่งกายและทรงผมไม่ซ้ำกันเลย นครวัดนับเป็นวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของการก่อสร้างปราสาทเขมรที่น่าทึ่งทั้ง ด้านความปรานีต วิจิตรและความสามารถในการก่อสร้างของอณาจักรยุคโบราณ จากนั้นพาท่านเข้าสู่นครธม เมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเป็นเมืองหลวงที่เข้มแข็งที่สุดแห่งอาณาจักรเขมร ห้อมล้อมไว้ด้วยกำแพงและคูเมืองกว่า 10 ตารางกิโลเมตร เข้าสู่นครธมที่ประตูทิศใต้ผ่านขบวนรูปปั้นของเทวดาและอสูรอุ้มพญานาคอยู่สองข้างสะพาน ภายในตัวเมืองมีสิ่งก่อสร้างมากมายนับไม่ถ้วนจากหลายยุคสมัย ใจกลางของเมืองนครธม ชมปราสาทบายน ปราสาทหลักของพระเจ้าชัยวรมัน อันมีใบหน้าปริศนาจำนวนมากอันเป็นตำนานแห่งอังกอร์ สัณฐานของกลุ่มอาคารประกอบด้วยระเบียงคต (gallery) ล้อมรอบอยู่ 2 ชั้น ระเบียงชั้นนอกจะมีเสาหินเรียงรายสองข้าง สลักนูนต่ำของนางอัปสรอยู่ รวมทั้งรูปสลักภาพประวัติความเป็นมาและสังคมในสมัยนั้น เช่น การรบระหว่างขอมกับจาม ถัดจากระเบียงชั้นนอกจะเข้าถึงที่ตั้งของบรรณาลัย หรือหอหนังสือ (Library) 2 จุด คือหอเหนือ และหอใต้ ส่วนระเบียงชั้นใน เป็นรูปสลักทางด้านศาสนาและความเชื่อในยุคสมัยนั้น เข้าชมปราสาทบาปวน ปราสาททรงปิรามิดขนาดใหญ่มีฐานเป็นชั้นๆ เดินขึ้นสู่ชั้นบนสุดของปราสาทจะมองเห็นกลุ่มปราสาทหินโดยรอบและทางเดินหิน ที่ตรงเข้าสู่ตัวปราสาทอันสวยงาม จากปราสาทบาปวน พาท่านเดินตามทางผ่านต้นไม้ขนาดใหญ่และแมกไม้ร่มรื่น พบกับอีกหนึ่งอาคารหินทรงปิรามิดขนาดใหญ่ที่ปราสาทพิมานอากาศ เดินทางต่อไปที่ลานช้างและลานพระเจ้าขี้เรื้อน ระเบียงยาวอันมีภาพสลักนูนต่ำอันน่าทึ่ง เดินทางต่อมาที่ปราสาทตาพรหม สร้างในยุคที่พุทธศาสนาเรืองอำนาจและตัวปราสาทบางส่วนได้ถูกทำลายโดยกษัตริย์ในยุคต่อมาที่นับถือฮินดู ปราสาทตาพรมมีลักษณะเด่นที่มีรากไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมตัวปราสาทจำนวนมาก เดินทางไปที่ปราสาทบันทายศรี ฉายานามว่า ‘เพชรแห่งศิลปะเขมร’ บันทายศรีเป็นปราสาทขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองพระนครและถูกเก็บรักษาอย่างดีที่สุดในฐานะต้นแบบแห่งศิลปะเขมร เป็นปราสาทที่มีภาพสลักนูนต่ำบนหินทรายสีชมพูที่ปรานีตวิจิตร มีรายละเอียดน่าทึ่งอย่างมาก วันที่ 3 I เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - ปอยเปต/อรัญประเทศ เดินทางสู่โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศกัมพูชา แตกแขนงจากแม่น้ำโขงและจะไหลกลับสู่แม่น้าโขงในหน้าแล้ง โตนเลสาบจะขยายตัวกว่า 4 เท่าใน ฤดูฝนกินพื้นที่กว่า 10,000 ตารางกิโลเมตร! นำท่านล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวประมงท้องถิ่นท่ีอาศัยอยู่ในโตนเลสาบ ชมหมู่บ้านลอยน้ำ ฟาร์มกลางทะเลสาบหรือแม่กระทั่งโรงพยาบาล ลอยน้า เดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปอยเปต เพื่อข้ามแดนสู่เมืองอรัญประเทศ ประเทศไทย

089-4974171

Line ID: @signaturetravel (มี @ ด้วยนะครับ)

bottom of page