ทุกเรื่องราวของการท่องเที่ยว

โดย Signature Travel Asia

Review ทริปประทับใจ

แนะนำทัวร์น่าสนใจ

ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว

แนะนำโปรโมชั่น

ทัวร์ย่างกุ้ง 1 วัน ไปเช้าเย็นกลับจากกรุงเทพ

ย่างกุ้ง เป็นอดีตเมืองหลวงของเมียนมาร์ หรือพม่า ที่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดทางเศรษฐกิจ เมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีเสน่ห์ จากวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่ผสมผสาน จากชาวพม่า มอญ อังกฤษ อินเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นที่ตั้งของมหาเจดีย์ชเวดากอง หนึ่งในศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งยังมีวัดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่อีกมากมาย อาทิ วัดที่ขึ้นชื่อลือชาไปทั่วแผ่นดินไทยก็คือ เทพทันใจ สำหรับประเทศพม่าแล้ว ย่างกุ้งเป็นเมืองยอดนิยมอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวนักเดินทางชาวไทยเลยครับ

และที่สำคัญ สิ่งที่น่าสนใจทั้งหมดนี้สามารถเดินทางไปเที่ยว โดยใช้เวลาเพียงแค่ 1 วัน ไปเช้าเย็นกลับจากกรุงเทพได้เลย ตามมาดูกันครับ ว่า 1 วันในย่างกุ้ง แบบไปเช้าเย็นกลับ เราไปเที่ยวกันยังไง และไปเที่ยวที่ไหนกันได้บ้าง

เจดีย์สุเล อายุนับพันปี ในย่าน Downtown เป็นศูนย์กลางของเมือง

เที่ยวบินจากกรุงเทพสู่ย่างกุ้ง

ย่างกุ้งมีเที่ยวบินจากกรุงเทพหลายสายการบิน วันละหลายเที่ยวบิน ทั้งสายการบิน Full service สะดวกสบาย และ Low cost airlines ราคาประหยัด ส่วนสายการบินที่เหมาะกับการไปเที่ยวแบบเช้าเย็นกลับ เราก็ต้องเลือกเที่ยวบินที่ถึงเช้าสักหน่อย และกลับเย็นสักนิด

แนะนำ นกแอร์ แอร์เอเชีย การบินไทย และบางกอกแอร์เวย์ ครับ จะมีเวลาพอเที่ยวในย่างกุ้ง 1 วันได้ครบเต็มอิ่ม จากสนามบินดอนเมือง หรือสุวรรณภูมิ ใช้เวลาบินเพียง 1 ชั่วโมง เท่านั้น เราก็จะมาถึงย่างกุ้งเรียบร้อย

แม่น้ำย่างกุ้ง แม่น้ำแห่งชีวิตของชาวย่างกุ้ง ชื่อเดียวกับเมือง กว้างและอุดมสมบูรณ์ ใช้เป็นการสัญจรของเรือเดินสมุทรระหว่างย่างกุ้งและมหาสมุทรอินเดีย

ย่านดาวทาวน์ และย่านอินเดีย

เป็นจุดที่ประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศพม่า ที่ดินราคาสูงที่สุด เป็นเขตเศรษฐกิจ แต่ก็ยังเป็นย่านที่อนุรักษ์ตึกเก่าต่างๆ ไว้อย่างดีเยี่ยม เต็มไปด้วยตึกโบราณจากยุคอณานิคมอังกฤษ ตึกสไตล์อินเดีย มัสยิด โบสถ์ วัด รับรองได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมืองย่างกุ้งจริงๆ

ย่านนี้เหมาะกับคนชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และศึกษาวิถีชีวิตของชาวย่างกุ้งอย่างแท้จริง

ภาพจากสวน Mahabandoola บริเวณอนุสาวรีย์อิสรภาพ จะมองเห็น เจดีย์สุเล - Yangon City Hall - ธนาคาร AYA - และโบสถ์แบบติส Immanuel Baptist Church

Yangon Downtown

เป็นย่านที่เก่าแก่ อย่างทรงคุณค่ามากครับ

Saint Mary's Cathedral หรืออีกชื่อคือ Immaculate Conception Cathedral โบสถ์คาทอลิกแห่งนี้ สร้างในปี ค.ศ. 1895

ภายในโบสถ์ Saint Mary's Cathedral

ชุมชนอินเดีย ในย่านดาวทาวน์ เมืองย่างกุ้ง ซึ่งมีทั้งชาวพม่าเชื้อสายอินเดียเบงกอล ฮินดู ซิกข์ เนปาล อาหรับ ไปจนถึงเชื้อสายอาเมเนียน