ทุกเรื่องราวของการท่องเที่ยว

โดย Signature Travel Asia

Review ทริปประทับใจ

แนะนำทัวร์น่าสนใจ

ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว

แนะนำโปรโมชั่น

เม็กซิโกโรแมนติก: ตอนที่ 2 ปิรามิด ถนนแห่งความตายและเมืองที่สาบสูญ

เมืองโบราณที่เริ่มต้นตั้งแต่ 100 ปีก่อนคริสตกาล และล่มสลายไปตั้งแต่ 700 ปีหลังคริสตกาล ยังคงลึกลับ ไม่รู้ชื่อ ไม่รู้ที่มา และไม่รู้สาเหตุของการล่มสลายที่แน่นอน เป็นเพียงซากปรักตั้งแต่ก่อนที่ชาว Aztec จะครอบครองดินแดนนี้

Top of Piramid of the Sun

นั่นคือนับพันปี ก่อนจะมีเมืองพระนครในกัมพูชาด้วยซ้ำ สิ่งที่เคยเกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ยังคงเป็นปริศนาของนักประวัติศาสตร์ ผู้เขียนไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ เป็นแค่นักเดินทางที่อ่านภาษาสเปนไม่ออก เพราะฉะนั้นจะไม่พูดเกินกว่าที่เป็นข้อสรุปหรือข้อสันนิษฐาน ส่วนใครที่ศึกษาเรื่องชาว Maya / Aztec และดินแดน Mesoamerica ก็มาเม้าส์กันได้นะครับ

หลายร้อยปีหลังการล่มสลายของเมือง ที่นี่ก็มีชื่อที่ตั้งกันภายหลังว่า Teotihuacan (ติโอติวากัน) มาจากภาษา Nahuatl แปลว่า 'ดินแดนของพระเจ้า'

ประเมินจากโครงสร้าง นักวิชาการคาดว่าเมืองนี้เคยมีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 125,000 คน เป็นอย่างน้อย เป็นเมืองที่พลเมืองมากที่สุดในทวีปอเมริกา และเป็นเมืองที่มีพลเมืองมากที่สุดในโลกอันดับที่ 6 เมื่อเทียบกับเมืองที่ร่วมยุคสมัย

เมืองมีโครงสร้างซับซ้อน มีทั้งกลุ่มสิ่งก่อสร้างทางความเชื่อและกลุ่มของที่อยู่อาศัย ซึ่งมีลักษณะเหมือนอพาร์ทเม้น ไว้รองรับจำนวนคนมากมายในเมือง

จุดเด่นอยู่ที่ปิรามิดขนาดใหญ่ 2 แห่ง ที่ชื่อปิรามิดแห่งสุริยัน หรือ Pyramid of the Sun และ ปิรามิดแห่งจันทรา หรือ Pyramid of the Moon

Pyramid of the Sun

Pyramid of the Sun

Pyramid of the Moon

Pyramid of the Moon