ทุกเรื่องราวของการท่องเที่ยว

โดย Signature Travel Asia

Review ทริปประทับใจ

แนะนำทัวร์น่าสนใจ

ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว

แนะนำโปรโมชั่น

เม็กซิโกโรแมนติก: ตอนที่ 2 ปิรามิด ถนนแห่งความตายและเมืองที่สาบสูญ

เมืองโบราณที่เริ่มต้นตั้งแต่ 100 ปีก่อนคริสตกาล และล่มสลายไปตั้งแต่ 700 ปีหลังคริสตกาล ยังคงลึกลับ ไม่รู้ชื่อ ไม่รู้ที่มา และไม่รู้สาเหตุของการล่มสลายที่แน่นอน เป็นเพียงซากปรักตั้งแต่ก่อนที่ชาว Aztec จะครอบครองดินแดนนี้

Top of Piramid of the Sun

นั่นคือนับพันปี ก่อนจะมีเมืองพระนครในกัมพูชาด้วยซ้ำ สิ่งที่เคยเกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ยังคงเป็นปริศนาของนักประวัติศาสตร์ ผู้เขียนไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ เป็นแค่นักเดินทางที่อ่านภาษาสเปนไม่ออก เพราะฉะนั้นจะไม่พูดเกินกว่าที่เป็นข้อสรุปหรือข้อสันนิษฐาน ส่วนใครที่ศึกษาเรื่องชาว Maya / Aztec และดินแดน Mesoamerica ก็มาเม้าส์กันได้นะครับ

หลายร้อยปีหลังการล่มสลายของเมือง ที่นี่ก็มีชื่อที่ตั้งกันภายหลังว่า Teotihuacan (ติโอติวากัน) มาจากภาษา Nahuatl แปลว่า 'ดินแดนของพระเจ้า'

ประเมินจากโครงสร้าง นักวิชาการคาดว่าเมืองนี้เคยมีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 125,000 คน เป็นอย่างน้อย เป็นเมืองที่พลเมืองมากที่สุดในทวีปอเมริกา และเป็นเมืองที่มีพลเมืองมากที่สุดในโลกอันดับที่ 6 เมื่อเทียบกับเมืองที่ร่วมยุคสมัย

เมืองมีโครงสร้างซับซ้อน มีทั้งกลุ่มสิ่งก่อสร้างทางความเชื่อและกลุ่มของที่อยู่อาศัย ซึ่งมีลักษณะเหมือนอพาร์ทเม้น ไว้รองรับจำนวนคนมากมายในเมือง

จุดเด่นอยู่ที่ปิรามิดขนาดใหญ่ 2 แห่ง ที่ชื่อปิรามิดแห่งสุริยัน หรือ Pyramid of the Sun และ ปิรามิดแห่งจันทรา หรือ Pyramid of the Moon

Pyramid of the Sun

Pyramid of the Sun

Pyramid of the Moon

Pyramid of the Moon

ทั้งเมืองจะเชื่อมโยงทั้งเมืองด้วยถนนสาวยาวเหยียด ที่ชื่อว่าถนนแห่งความตาย หรือ The Avenue of the Dead โดยมีสองข้างทางเป็นเขตที่อยู่อาศัย ลานกว้าง และปิรามิดขนาดเล็กๆ มากมาย

The Avenue of the Dead และ Pyramid of the Moon

The Avenue of the Dead

อณาบริเวณกว้างมากนะครับ มีอะไรให้ดูมากมายตามความสนใจ ทั้งในส่วน Outdoor และ พิพิธภัณฑ์ Indoor จะเดินให้ทั่ว จะใช้เวลาครึ่งหรือค่อนวัน

ภาพสีส่วนที่ยังพอมีหลงเหลือให้ชมนะครับ มนุษย์เมื่อ 2 พันว่าปีก่อน วาดรูปเสือจากัวร์ไว้แบบนี้

Jaguar mural